• Nerazvrščeno

    PROF / TRAC

    Udeležili smo se pilotskega štiri dnevnega seminarja PROF / TRAC, ki ga je pripravila ZAPS kot izvajalec usposablanja za celoviti multidisciplinarni pristop k projektiranju in gradnji skoraj nič-energijskih stavb sNES, ki ga financira  Europska unija. Namenjen je opredelitvi spretnosti, znanj in kvalifikacij EU v zvezi s sNES.