Storitve

Smo specialisti za načrtovanje vseh vrst strojnih instalacij, energetsko svetovanje in zasnove energetsko varčnih sistemov in objektov. Zavedamo se, da je vsak objekt unikaten in temu primerno poiščemo za vsak objekt optimalno individualno rešitev, kar pomeni najugodnejše razmerje med investicijskimi, obratovalnim in vzdrževalnimi stroški.

Projekte obravnavamo celostno, od osnovne zamisli, do izvedbe in uporabnega dovoljenja. Na osnovi naročnikovih želja oz. potreb sooblikujemo projektno nalogo. Temu sledi projektiranje, ki zajema vse faze izdelave projektne dokumentacije (IDZ, IDP, PGD, PZI, PID).

Pripravljamo tudi elaborate gradbene fizike, izkaze energetske učinkovitosti stavbe, študije alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo in energetske izkaznice.

Pri načrtovanju instalacij uporabljamo računalniški program Plancal Nova, ki omogoča BIM projektiranje strojnih instalacij, kar vključuje 3D konstruiranje instalacij, izračune toplotnih izgub po EN 12831 in dobitkov po VDI 2078, izračune cevnih in kanalskih mrež, energetsko analizo objekta, natančne popise materiala. S tem zagotavljamo dejansko izvedljivost instalacij ne samo na papirju ampak tudi na objektu, zaradi česar pri izvedbi ne prihaja do dodatnih in nepredvidenih del.

načrt s 3D