Področja

pod_1 pod_2 pod_3 pod_4
ENERGETIKA
• vročevodni priključki
• plinski priključki
• toplotne postaje in podpostaje
• plinska instalacija
• kotlovnice s skladiščenjem goriv
• toplotne črpalke
• solarni sistemi
• hladilne postaje
• priprava sanitarne tople vode
OGREVANJE IN HLAJENJE
• radiatorsko,
• sevalno,
• konvektorsko,
• kalorifersko,
• z ventilatorskimi konvektorji,
• s hladilnimi gredami,
• temperiranje betonskega jedra
• panelno (talno, stensko, stropno)
PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA
• prezračevalni sistemi
• delna in popolna klimatizacija
• odsesovanje zraka
• kuhinjski stropovi
• odvod dima in toplote
VODOVODNE INSTALACIJE
• vodovodna instalacija (topla voda, cirkulacija, hladna voda, požarna voda)
• vertikalna in horizont. kanalizacija (fekalna, tehnološka, meteorna)
• izkoriščanje odpadnih vod in deževnice
• postaje za povišanje tlaka
• naprave za avtomatsko gašenje požara

 

pod_5 pod_6 pod_7
ELABORATI IN IZKAZI
elaborat gradbene fizike, izkaz energetske učinkovitosti stavbe
ŠTUDIJE
študija alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo
ENERGETSKE IZKAZNICE
Računske in merjene energetske izkaznice za nove in obstoječe stavbe