Poslanstvo

Živimo v času hitre gospodarske in potrošniške rasti, ki zahteva vedno večjo rabo energije in surovin ter posledično povečano onesnaževanje Zemlje (odpadki, izpusti CO2, elektronsko onesnaženje, …). Ker mora Zemlja preživeti nas, pa tudi naše potomce in njihove in … moramo izkoristiti razpoložljivo znanje in tehniko tako, da bo naše življenje udobno in bolj kvalitetno brez negativnih posledic za naše okolje.

Mi se tega zelo dobro zavedamo. Spremljamo razvoj novih izdelkov in tehnologij in jih poskušamo čim učinkoviteje implementirati v »naših« objektih.

Čutimo se odgovorne za našo prihodnost in želimo doprinesti k zmanjšanju porabe energije tako z varčevanjem (rekuperacija, regeneracija, sistemi in naprave z visokimi izkoristki), z uporabo obnovljivih virov (sončna energija, geotermalna energija, energija okolice, biomasa) in alternativnih sistemov (toplotne črpalke, sprejemniki sončne energije, adiabatsko hlajenje, solarna klimatizacija…), kot tudi s svetovanjem o energetski učinkovitosti stavb (energetski pregledi, energetske izkaznice).