Zakonodaja

Energetsko izkaznico je v naš pravni red uvedel že Energetski zakon iz leta 2006 (Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-B) (Ur. l. RS št. 118/2006) ter nadalje v letu 2012 novela EZ-E (Ur. l. RS št. 10/2012). Tako se ne uvajajo z novim Energetskim zakonom (EZ-1), ki je stopil v veljavo 22. marca 2014 (Ur. l. RS št. 17/2014), pač pa jih novi zakon le še podrobneje ureja.

Uvedba energetske izkaznice stavbe predstavlja zadnji korak prenosa Direktive EU o energetski učinkovitosti stavb v Sloveniji in je tudi pogoj za nadalnje črpanje evropskih sredstev. V Sloveniji je uvedba energetske izkaznice stavbe podprta z naslednjo zakonodajo: