Merjena izkaznica

Merjena energetska izkaznica se določi na podlagi meritev rabe energije:

– letna dovedena energija, namenjena pretvorbi v toploto stavb Qf,h (kWh/m2a);
– letna poraba električne energije zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kWh/m2a).
– letna primarna energija za delovanje stavbe Qp (kWh/m2a) pomeni energijo primarnih nosilcev energije, ki je pridobljena z izkoriščanjem naravnih energetskih virov, ki niso izpostavljeni tehnični pretvorbi in so porabljeni za delovanje stavbe;
– letne emisije CO2 pomenijo emisije zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kg/m2a).

Izgled in sestavine energetske izkaznice

Bistven del energetske izkaznice ni zgolj podatek o rabi energije, temveč priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti. Ta predstavljajo spodbudo za izvedbo najpomembnejših ukrepov in niso splošna, ampak se nanašajo na stavbo, za katero je energetska izkaznica izdelana. Lastnik oziroma uporabnik stavbe lahko zmanjša porabo energije za ogrevanje z izvedbo teh priporočil.

Priloga2-MerjenaEnergetskaIzkaznica_Page_1

Priloga2-MerjenaEnergetskaIzkaznica_Page_2

Priloga2-MerjenaEnergetskaIzkaznica_Page_3