Računska izkaznica

Računska energetska izkaznica stavbe se izda za vse novozgrajene in obstoječe stanovanjske stavbe.

Pri samem izračunu se upoštevajo lastnosti stavbnega pohištva, sestava zunanjih sten, tal in stropov, vrsta in način ogrevanja in hlajenja, priprava tople sanitarne vode ter razsvetljava. Na barvnem poltraku se prikažejo Izračunane vrednosti energetskih kazalnikov, ki so pri računski energetski izkaznici naslednji:

– letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe QNH/Ak (kWh/m²a),
– letna dovedena energija za delovanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe Q/Ak (kWh/m²a),
– letna primarna energija za delovanje stavbe na enote kondicionirane površine stavbe Qp/Ak (kWh/m²a),
– letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kg/m²a).

Prvi kazalnik se prikaže še za referenčno klimo in nam tako omogoči primerjavo posamezne stavbe neodvisno od njene lokacije.

Energetski razredi

Na energetski izkaznici je jasno opredeljena razvrstitev objekta v razred energetske učinkovitosti glede na letno potrebo toplote za ogrevanje stavbe na enoto uporabne površine stavbe – Q(NH)/A(u) (kWh/m2a), in sicer:

Razred Potrebna toplota
Razred A1 od 0 do 10 kWh/m2a
Razred A2 nad 10 do 15 kWh/m2a
Razred B1 nad 15 do 25 kWh/m2a
Razred B2 nad 25 do 35 kWh/m2a
Razred C nad 35 do 60 kWh/m2a
Razred D od 60 do 105 kWh/m2a
Razred E od 105 do 150 kWh/m2a
Razred F od 150 do 210 kWh/m2a
Razred G od 210 do 300 in več kWh/m2a

Izgled in sestavine energetske izkaznice

Bistven del energetske izkaznice ni zgolj podatek o rabi energije, temveč priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti. Ta predstavljajo spodbudo za izvedbo najpomembnejših ukrepov in niso splošna, ampak se nanašajo na stavbo, za katero je energetska izkaznica izdelana. Lastnik oziroma uporabnik stavbe lahko zmanjša porabo energije za ogrevanje z izvedbo teh priporočil.

Priloga1-RacunskaEnergetskaIzkaznica_Page_1

Priloga1-RacunskaEnergetskaIzkaznica_Page_2

Priloga1-RacunskaEnergetskaIzkaznica_Page_3