Vrste izkaznic

Računska energetska izkaznica Merjena energetska izkaznica
Novozgrajene stavbe in obstoječe stanovanjske stavbe (tudi obstoječe nestanovanjske) Obstoječe nestanovanjske stavbe
Izračunani energijski kazalniki Meritev porabe energije
Energetski razred je določen Energetski razred ni določen
racunska merjena