Naročilo ponudbe

Postopek naročila energetske izkaznice

  1. Posredujte podatke stavbe preko elektronske pošte ali po telefonu.

Podatki, ki jih potrebujemo za določitev cene izdelave energetske izkaznice so:

– naslov, kjer se nahaja stavba (po možnosti še ID stavbe, katastrska občina, parcelna številka)
– uporabna površina stavbe
– leto izgradnje
– namen: novogradnja, najem, prodaja ali javna predstavitev
– dokumentacija, ki je na voljo (PGD, PZI, PID, elaborat gradbene fizike, podatki o dejanski porabi energije v stavbi),
– kontakt (ime, priimek, telefonska številka)

  1. Po potrditvi naše ponudbe izpolnite uradni obrazec za naročila, ter nam podpisanega posredujte preko elektronske pošte, faksu ali po pošti na naš naslov (podatki zgoraj).
  2. Dogovorimo se za ogled stavbe in vam izdelamo energetsko izkaznico, ki jo v tiskani obliki pošljemo na vaš naslov.