BIM

Bilding Information Modeling

BIM je proces, ki združuje vse vpletene v času od ideje do izvedbe objekta, pa tudi naprej v času obratovanja in vzdrževanja. Omogoča simulacije variant za lažje sprejemanje odločitev, 3D modeliranje objektov, preverjanje medsebojne usklajenosti gradbenih in instalacijskih elementov, natančne popise materiala in s tem oceno investicije, spremljanje gradnje tako po časovni (4D) kot tudi finanačni (5D) komponenti, analize energetske učinkovitosti in certificiranje (6D) ter upravljanje objektov (7D).

Izvelava načrtov strojnih instalacij v BIM sistemu, kar je osnova celotnega BIM procesa, zahteva ustrezno programsko opremo, ki poleg 3D načrtovanja in konstruiranja instalacij vključuje tudi izračune, izdelavo poročil izračunov in natančnih popisov materiala. Celoten načrt je tako povezan v eno zaokroženo celoto, ki praktično ne dovoljuje napak.

Pri načrtovanju uporabljamo program Plancal Nova. Program uporabljamo že vse od leta 2007, tako da imamo ogromno izkušenj, znanja in referenc.